Visitors: AmazingCounters.com

Non Teaching Staff

Photo Name Post Email Id
Dr. Govind M. Dhinaiya I/C Principal govind.dhinaiya@jdgsas.ac.in
Dr. Bhavnaben B. Teraiya Librarian bhavna.teraiya@jdgsas.ac.in
Mr. Jayeshbhai V. Domadiya Office Superintendent jayesh.domadiya@jdgsas.ac.in
Mr. Ketanbhai A. Jadav Lab. Tech. ketan.jadav@jdgsas.ac.in
Mr. Balkrushna C.Patel Peon balkrushna.patel@jdgsas.ac.in
Mr. Vishalbhai M. Patel Peon vishal.patel@jdgsas.ac.in
Mr. Vijaybhai B. Patel Peon vijay.patel@jdgsas.ac.in
Mr. Rakesh P. Sendane Peon rakesh.sendane@jdgsas.ac.in
Mr. Yogeshkumar M. Patel ACOOUNTANT CUM SeniorClerk yogesh.patel@jdgsas.in
Mr. Ajaybhai L. Patel Clerk ajay@jdgsas.ac.in
Mr. Ravibhai B. vaghasiya Clerk ravi@jdgsas.ac.in